ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14:23 น.

จากใจประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

โดย admin -  วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 21:55 น.

วันเสาร์ที่26มกราคม2562ประธานสหกรณ์ออมสินมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิไทรใหญ่เป็นจำนวนเงิน 2ล้านให้กับคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยนายสรศักดิ์ พุทธรักษา อดีตประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 21:51 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 สหกรณ์จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ 36 ปี สหกรณ์ออมสิน ณ ห้องอาหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 สหกรณ์จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ 36 ปี สหกรณ์ออมสิน ณ ห้...

โดย admin -  วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 21:47 น.

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โดย admin -  วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 15:16 น.

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 5 เท่าของเดือน ไม่เกิน 500,000 บาท วงเงินกู้และการส่งชำระ - ผ่อนชำระไม่เกิน ...

โดย admin -  วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:53 น.

หลักเกณฑ์การกู้สามัญตำแหน่งค้ำประกัน

- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี - ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่าค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน ...

โดย admin -  วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:43 น.

เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป วงเงินกู้ เงินกู้ประเภทสามัญ..เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท สิทธิ์การกู้ ...

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 09:04 น.

โอนทุนเรือนหุ้นให้แก่สมาชิก

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 08:59 น.

ปันผล-เฉลี่ยคืนปี2561

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 08:56 น.

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษ