ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 12:42 น.

25 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมสิน จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สหกรณ์ออมสิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

25 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สหกรณ์ออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:16 น.

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนหน่วยงาน สหภาพแรงงานพนักงานธนาคารออมสิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนหน่วยงาน สหภาพแรงงานพนักงานธนาคารออมสิน เป็นเงิน 50,000.-บาท ...

โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:14 น.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมสิน มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมพนักงานบำนาญณ สมาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 12:49 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15:10 น.

วันที่12ม.ค.64 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่1/2564(วาระพิเศษ) โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563

วันที่ 12 มกราคม 2564สหกรณ์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่1/2564(วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 08:14 น.

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ ภาค 1,2,3,4,5,14,15 ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ...

โดย admin -  วันที่ 08 ธ.ค. 2563 เวลา 11:54 น.

เมื่อวันที่5ธันวาคม 2563คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 15:10 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว ณ ห้องประชุมสหกรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้จัดการร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13:59 น.

เมื่อวันที่ 14พ.ย.63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการเยี่ยมเยียนสมาชิก สายงานกิจการสาขา 3 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนิน...

โดย admin -  วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 14:19 น.

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 6

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ...