ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 14:47 น.

วันที่ 16 ต.ค. 2563 สหกรณ์ นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุน มอบสิ่งของให้ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 17:03 น.

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมสินคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และ คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตาลเจ็ดยอด

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14:25 น.

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สหกรณ์ นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ได้จัด “โครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา” ณ วัดพรหมรังษี

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:24 น.

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ...

โดย admin -  วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 15:44 น.

วันที่ 15 ก.ย. 63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณวิทัย รัตนากร

วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 14:03 น.

วันเสาร์ที่12 ก.ย. 63นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้จัดการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ ภาค 10 11 12

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัด...

โดย admin -  วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 13:34 น.

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกบำนาญ ณ เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 15:03 น.

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกบำนาญ ณ เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น.

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สถาบันจัดอันดับองค์กร ณ ห้องประชุมสหกรณ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้จัดการร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

โดย admin -  วันที่ 07 ส.ค. 2563 เวลา 15:03 น.

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย คณะกรรมการให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้จัดการร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...