ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ให้การต้อนรับพนักงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย admin
 วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 16:04 น.
 299
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับพนักงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งนำโดยคุณเจนณรงค์ การะเกษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาให้คำแนะนำและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้กับคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ  ณ ที่ทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด