ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนหน่วยงาน สหภาพแรงงานพนักงานธนาคารออมสิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โดย admin
 วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:16 น.
 229
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนหน่วยงาน สหภาพแรงงานพนักงานธนาคารออมสิน เป็นเงิน 50,000.-บาท
โดยประธานฯวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ เป็นผู้มอบเงินให้กับประธานสหภาพฯเป็นผู้รับเงินดังกล่าว
ณ ที่ทำการสหกรณ์  อาคาร 5 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

UploadImage

ข่าวล่าสุด