ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

โดย admin
 วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 12:49 น.
 342
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ครบองค์ประชุม จำนวน 120 ท่าน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คของสหกรณ์ เฟสบุ๊คกลุ่ม gsb community โดยมีผู้รับชมทั้งหมดประมาณ 7,200 ท่าน ซึ่งในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และข้อกำหนดของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 

ข่าวล่าสุด