ข่าวกิจกรรม

วันที่12ม.ค.64 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่1/2564(วาระพิเศษ) โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563

โดย admin
 วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15:10 น.
 460
วันที่ 12 มกราคม 2564สหกรณ์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่1/2564(วาระพิเศษ)
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 12.00 – 14.00น. ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ส่วนการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปจากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 มกราคม 2564 โดยจะเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเลือกตั้ง ซึ่งสหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ในวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังการพิจารณาวาระงบการเงินแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชี
ให้กับสมาชิกทันที ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผล4.9% และเฉลี่ยคืน 5% โดยการประชุมในครั้งนี้
ได้มีการรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชี ผ่านวิดีโอคอลมายังคณะกรรมการดำเนินการด้วย


UploadImage

UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด