ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14พ.ย.63 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการเยี่ยมเยียนสมาชิก สายงานกิจการสาขา 3 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดย admin
 วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13:59 น.
 269
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 3 (ภาค 7 8 9) ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง “เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วได้อะไร?” โดยมีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 124 คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด