ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 6

โดย admin
 วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 14:19 น.
 366เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 6 (ภาค 16 17 18)  ประจำปี 2563  เรื่อง  “เป็นสมาชิก สหกรณ์แล้วได้อะไร?” โดยมีสมาชิกให้ความสนใจและ
เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 99 คน ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด