ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ต.ค. 2563 สหกรณ์ นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุน มอบสิ่งของให้ โรงพยาบาลสงฆ์

โดย admin
 วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 14:47 น.
 388
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุน หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ นม อาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวาน และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่
ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบ
รวมมูลค่า 50,000.- บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

UploadImage

ข่าวล่าสุด