ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมสินคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และ คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตาลเจ็ดยอด

โดย admin
 วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 17:03 น.
 1084
วันที่ 3  ตุลาคม  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสีวัดตาลเจ็ดยอด และ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตาลเจ็ดยอด  อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์. โดยสหกรณ์ร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท พร้อมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์  ได้เงินทำบุญทอดฐินครั้งนี้รวมเป็นเงิน 1,507,625.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด