ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดย admin
 วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:24 น.
 213
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้ร่วมแสดงความห่วงใยด้วยการบริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) และ หน้ากากอนามัย ร่วมกับ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 5(นนทบุรี) มอบกระป๋องออมสิน ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

UploadImage

UploadImage

ข่าวล่าสุด