ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่12 ก.ย. 63นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้จัดการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ ภาค 10 11 12

โดย admin
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 14:03 น.
 125
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์ สายงานกิจการสาขา 4 (ภาค 10 11 12) ประจำปี 2563 เรื่อง “เป็นสมาชิก สหกรณ์แล้วได้อะไร?” โดยมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 124 คน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ. เมือง จ.อุดรธานี

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

 

ข่าวล่าสุด