ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 05 ส.ค. 2563 เวลา 13:28 น.
 1715
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการพร้อมด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563 ให้ผู้แทนสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัดจำนวน 1,509 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,917,000 บาท
โดยสมาชิกที่ไม่ได้มารับทุนด้วยตนเอง สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนตามที่ได้แจ้งไว้

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
 

ข่าวล่าสุด