ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ถวายข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม ให้กับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

โดย admin
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 15:25 น.
 329
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินงานของหลายหน่วยงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย นาย สรศักดิ์ พุทธรักษา ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่  ถวายข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม ให้กับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563


UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

ข่าวล่าสุด