ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมสิน จำกัด โดยนายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองต่อยอด

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:47 น.
 811
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยนายวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  ประธานกรรมการ   นายสรศักดิ์  พุทธรักษา  ผู้จัดการ    กรรมการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์  เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   171,111.- บาท  รวมทั้งหมด เป็นเงิน 353,284.- บาท   ณ  วัดหนองต่อยอด  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรีUploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 

ข่าวล่าสุด