ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมสิน โดย นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทอดกฐิน

โดย admin
 วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:11 น.
 416
เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดย
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทอดกฐิน
เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด เป็นเงินทั้งสิ้น 530,000 บาท และได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุนการศึกษา จำนวน 256 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 222,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธนาคารออมสิน วัดตาลเจ็ดยอด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหัวดประจวบคีรีขันธ์

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage