ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมสิน จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนงานและงบประมาณ”

โดย admin
 วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 14:42 น.
 271
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด           จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่   เรื่อง  “เทคนิคการจัดทำแผนงานและงบประมาณ”                    
โดยคุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  ประธานกรรมการ  มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563  แก่กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่    ณ โรงแรมเวโรน่า บูทีค จังหวัดปราจีนบุรี


UploadImage

UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage