ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ก.ย. 62 คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้จัดการ มอบของที่ระลึกเป็นทุนเรือนหุ้นให้กับสมาชิกเกษียณอายุงาน ประจำปี 62

โดย admin
 วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 08:38 น.
 878
เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2562 เวลา 11.30 น. คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ  ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบของที่ระลึกเป็นทุนเรือนหุ้นให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562  จำนวน 126 คน ๆ ละ  2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 252,000.- บาท  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กทม.

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage