ข่าวกิจกรรม

สัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 15 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท

โดย admin
 วันที่ 02 ก.ค. 2562 เวลา 16:21 น.
 757
สัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 15  ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
หัวข้อเรื่อง "ก้าวทัน พ.ร.บ. ใหม่" โดยอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท , ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage