สมาชิกภาพ

วันเสาร์ที่26มกราคม2562ประธานสหกรณ์ออมสินมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิไทรใหญ่เป็นจำนวนเงิน 2ล้านให้กับคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)

โดย admin
 วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 21:55 น.
 2072

UploadImage


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยนายสรศักดิ์ พุทธรักษา อดีตประธานกรรมการ นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิไทรใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท

โดยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.) เป็นผู้รับมอบในฐานะประธานประธานมูลนิธิฯ ข่าวล่าสุด