รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก และทอดกฐิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
คันที่ 1
คันที่ 2
 
คันที่ 3
 

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267